O nas

Restauracja Kuchnia Czerwony Rower

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które od ponad pięciu lat działa na terenie warszawskiej Pragi Północ. Nasza kuchnia oferuje domowe obiady tradycyjnej kuchni polskiej i europejskiej. Naszym hasłem przewodnim jest Jedząc Pomagasz - wszystkie zyski generowane przez restaurację Czerwony Rower przekazywane są na cele charytatywne. Kuchnia Czerwony Rower prowadzona jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, instytucję pozarządową, która od ponad 25 lat kompleksowo wspiera osoby potrzebujące. 

Jedząc w Czerwonym Rowerze bezpośrednio finansujesz miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w kryzysie bezdomności. Ponadto jesteśmy restauracją charytatywną, która pełni rolę stołówki dla specjalistycznego schroniska dla młodych mężczyzn w kryzysie bezdomności. Produkowane przez nas dania trafiają, na talerze mieszkańców prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

Na czym polega ekonomia społeczna?

1. Tworzymy miejsca pracy, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - to znaczy, że w rzeczywistości pracują u nas wyjątkowe osoby, kochające gotować, znajdujące się w życiowym kryzysie, u nas znajdują akceptację, siłę do działania. Są to osoby wielokrotnie karane, zmierzające się trudnościami na rynku pracy, osoby wychodzące z kryzysu bezdomności, które we współpracy z prowadzonym przez nas schroniskiem, mają szansę zmienić swoje życie z biernych odbiorców pomocy socjalnej na wartościowych członków społeczeństwa, pracują u nas osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności zarówno fizycznej, psychicznej jak i intelektualnej - dzięki pracy w Kuchni pozwala im żyć samodzielnie i godnie, sprawdzając się tym jako wspaniali pracownicy w wyjątkowym miejscu. 

2.  Jesteśmy przedsiębiorstwem non profit oznacza to, że nie czerpiemy korzyści finansowych z naszej działalności, wszystkie wygenerowane zyski przekazywane są na realizację zadań statutowych, docieramy z pomocą do wielu potrzebujących grup: walczymy z bezdomnością i ubóstwem w sposób metodyczny, aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzimy agencję pracy dla osób bezrobotnych organizując staże i szkolenia, prowadzimy rozbudowany system mieszkalnictwa wspomaganego, te inne elementy naszej działalności finansowane są z zysków naszej restauracji. 

3. Swój model biznesowy oparliśmy na idei zrównoważonego rozwoju, kierując się aspektami ekologicznymi, odpowiedzialnością biznesu i filozofią zero waste.